Per jaar worden er in de regio’s Zuid, West en Oost elk drie bijeenkomsten georganiseerd. Jongeren komen samen, bespreken thema’s waar ze in het dagelijks leven mee te maken hebben en nemen steeds een kijkje bij een andere instelling, omdat de bijeenkomsten om de beurt worden georganiseerd. Met zijn allen dragen de jongeren bij aan het verbeteren van de jeugdzorg in Nederland!

De doelstelling van het JeugdWelzijnsBeraad is drieledig:

1. Het JWB is een plek waar jongeren informatie kunnen krijgen en ervaringen kunnen uitwisselen over het functioneren van jongerenraden en de thema’s waar zij mee bezig zijn in de verschillende instellingen.

2. Het JWB is een plek waar jongeren de vaardigheden die nodig zijn voor het participeren door middel van Jongerenraden in instellingen voor jeugdzorg kunnen ontwikkelen. Door bij elkaar in ‘de keuken’ te kijken en van elkaar te leren wordt het plezier in participatie en het zelfvertrouwen van de individuele jongeren versterkt.

3. Het JWB is een adviesorgaan voor provinciale en landelijke politiek. In het JWB zitten jongeren die uit eigen ervaring kunnen praten over de jeugdzorg. In het JWB brengen zij deze ervaringen bij elkaar. Ook zijn de jongeren door middel van het JWB getraind in het uitkomen voor hun eigen mening, het zoeken naar oplossingen voor problemen en het geven van adviezen.